Schoolgids

Deze schoolgids biedt veel praktische informatie over onze school en het huidige schooljaar. Navigeer door de categorieën of vind snel wat u zoekt via onderstaande zoekfunctie.

Categorieën

4.2 Communicatie met ouders

Goed communiceren in een schoolorganisatie is van groot belang. We houden ouders, leerlingen en medewerkers goed op de hoogte van de 'schoolse' zaken. Hoe dat gaat, leest u hier.

Ouderavonden

 • Voor elk leerjaar is er aan het begin van het schooljaar een ouderavond waarop ouders kunnen kennismaken met de verantwoordelijke afdelingsleider, de mentoren en de leerlingcoördinator. Op deze avonden komen algemene zaken aan de orde.
 • Aan het einde van het eerste trimester zijn er in alle klassen leerling gestuurde evaluatiegesprekken met de leerling, ouders/verzorgers en mentor.
 • Daarnaast organiseert de school ook ouderavonden over specifieke onderwerpen. Zo is er voor de ouders van onze brugklasleerlingen een avond over de keuze van de leerlingen voor een bepaald schooltype en voor de ouders van de derdeklassers een avond over de profielkeuze in de bovenbouw.
 • Na het eerste en tweede rapport kunnen ouders een afspraak maken voor een rapportgesprek met de mentor en/of (twee) vakdocenten. Samen met hun zoon of dochter bespreken zij dan de schoolresultaten.
 • Tot slot organiseert de ouderraad eens per jaar een algemene ouderavond met een bepaald thema, afgelopen jaar was dat social media.

Via Somtoday hebben de ouders van leerlingen tot 18 jaar direct inzage in de actuele resultaten van hun zoon of dochter. Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten aangeven of zij wel of geen toestemming geven voor het uitwisselen van het leerlingdossier met hun ouders. Ouders en school hebben daarvoor een overeenkomst gesloten die het uitwisselen van informatie over de leerling bepaalt.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat de overeenkomst tussen de school en de ouders zodra een leerling 18 jaar wordt, automatisch over in een overeenkomst tussen de school en de leerling. Leerlingen van 18 jaar en ouder moeten aangeven of zij wel of geen toestemming geven voor het uitwisselen van het leerlingdossier met hun ouders.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder een persoonlijke inlogcode om in te loggen in de app van SomToday. 

In de app vindt u: 

 • de gegevens van uw dochter/zoon; 
 • gegevens van de ouders/verzorgers; 
 • lesrooster; 
 • cijfers van uw dochter/zoon; 
 • huiswerk dat is opgegeven; 
 • registratie van de afwezigheid van uw dochter/zoon; 
 • mededelingen en correspondentie die voor ouders van belang zijn. 
Mentoren en rapporten
Tussentijds is er contact met de mentoren over de studievoortgang. Uiteraard blijkt de voortgang ook uit de traditionele rapporten. 

Communicatie vanuit school
Brieven van school ontvangt u voornamelijk via e-mail. Het is daarom erg belangrijk dat uw e-mailadres juist in ons systeem staat. Als u naar school een mail stuurt, proberen wij zo snel mogelijk op uw bericht te reageren. Het kan echter zijn dat een reactie, door andere werkdagen en/of werkzaamheden, even op zich laat wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Nieuwsbulletin
Drie keer per jaar verschijnt ons digitale Nieuwsbulletin ‘@Spieringshoek’. Daarin leest u over gebeurtenissen in en rond de school.   

Website
Op onze website vindt u veel informatie over de school. Zo is er bijvoorbeeld informatie te vinden over lessentabellen, Programma van Toetsing en Afsluiting en het laatste nieuws.
Categorieën