Schoolgids

Deze schoolgids biedt veel praktische informatie over onze school en het huidige schooljaar. Navigeer door de categorieën of vind snel wat u zoekt via onderstaande zoekfunctie.

Categorieën

5.1 Algemene begeleiding

Als je goed in je vel zit en je thuis voelt op school, gaat het leren vaak goed. Soms is daarvoor wat extra’s nodig in de vorm van begeleiding en zorg. Op onze school verloopt dat via de mentor, de leerlingcoördinator en de afdelingsleider. Je leest hier wat Spieringshoek biedt aan begeleiding en zorg.

Wij vinden dat begeleiding en ondersteuning heel normaal en vanzelfsprekend is. Veel begeleiding is altijd voor iedereen beschikbaar. Zeker in de brugklas. Ook is er wat meer gespecialiseerde ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vermoedens van dyslexie, faalangst, moeite met leren of zorgen om de gezondheid of de thuissituatie. Spieringshoek biedt passend onderwijs en trainingen en advies van de jeugdverpleegkundige. Soms reiken we je dit aan, maar je mag er ook altijd zelf naar informeren.

Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school als die beter kan ondersteunen. Het is heel belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Dat is goed voor de leerlingen. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel. Dat staat op onze website.

De mentor
Elke klas heeft een mentor. Die houdt de voortgang van de leerlingen in de gaten, maar ook hun motivatie en de sfeer in de klas. Bij persoonlijke vragen of problemen is je mentor de aangewezen persoon voor een gesprek. In de brugklas geeft de mentor studieles met aandacht voor het gebruik van een agenda en het werken met een planning. Ook let de mentor op je studieresultaten. Vanaf de derde klas begeleidt de mentor samen met de decaan je profielkeuze.

Brugklas
In het eerste leerjaar is er aandacht voor het wennen aan de nieuwe school. Alle brugklassen hebben 
een mentor die op zijn beurt weer hulp krijgt van twee leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde tutorleerlingen. 

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt je zelfstandigheid gestimuleerd en ook daar is de mentor de eerst aangewezen persoon om je te begeleiden. Tijdens de gesprekken gaat het dan ook vaak om motivatie, planning en keuze voor een vervolgstudie.

Keuzebegeleiding en schooldecanen
In de derde klas begeleiden mentoren en decanen je bij de profielkeuze. In de bovenbouw is het advies gericht op de studiekeuze. Tijdens bijeenkomsten en lessen krijg je als leerling meer zicht op je talenten en ambities. Ook adviseren de docenten over een juiste profiel- of vakkenkeuze. Er kan een afspraak gemaakt worden met de decanen voor een adviesgesprek.

De afdelingsleider en de leerlingcoördinator
Als voor studie of vanwege je gedrag begeleiding nodig is die je mentor niet kan bieden, krijg je te maken met de leerlingcoördinator of de afdelingsleider, bijvoorbeeld als je de klas uitgestuurd bent. Aan het begin van het schooljaar is bekend wie de mentor, leerlingcoördinator en afdelingsleider zijn. Deze informatie staat ook in SOM.
Categorieën